Τα υλικά εδαφοκάλυψης είναι ένας καλός τρόπος να κρύψουμε για αισθητικούς λόγους το χώμα, να κατεβάσουμε το ph του εδάφους
σταδιακά στα πρώτα 5cm ώστε να μην βγαίνουν ζιζάνια αλλά και για να περιορίσουμε την εξάτμιση του νερού.

Τα υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι πολλά. Ελάτε να διαλέξουμε τα κατάλληλα για τον δικό σας κήπο.

 

ΕπισκεψιμότηταΕπισκεψιμότητα31801